SE GB

Vi strävar efter att ha ett högt kvalitetsarbete, minska vår miljöpåverkan samt arbeta med etiska frågeställningar. Inom kort kommer vi lägga upp delar av vårt arbete och våra policydokument på hemsidan.

Vi arbetar utifrån våra framtagna policydokument och utvärderar löpande våra leverantörer så att de uppfyller våra krav.